Union BALTIC CITIES

Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzonty sięga poza horyzont. 

Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności możemy być partnerem międzynarodowej organizacji Union BALTIC CITIES, sieci mobilizującej potencjał swoich członków dla zrównoważonych rozwiązań miejskich i podnoszenia jakości życia. 
 
Zadanie sfinansowano że środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.
 
UBC jest szybko rozwijającą się siecią ponad 100 miast członkowskich z 10 państw położonych nad Morzem Bałtyckim. UBC zrzesza miasta reprezentowane zwykle przez członków Rad Miast, Prezydentów i innych oficjalnych przedstawicieli miast zaangażowanych w prace władz lokalnych. UBC został powołany w 1991 r. w Gdańsku w celu utworzenia lobby, które miałoby doprowadzić do realizacji wizji Regionu Bałtyku w XXI wieku w powiązaniu z procesem integracyjnym zjednoczonej Europy oraz działaniami na rzecz rozwoju demokracji i gospodarki. Cel ten jest realizowany poprzez międzynarodową współpracę, stałe komunikowanie się i wspólną troskę o dobrobyt mieszkańców regionu bałtyckiego i nie tylko.
 
Aktualnie w UBC działa 13 Komisji: Edukacji, Energii, Kultury, Środowiska, Spraw Socjalnych i Zdrowia, Transportu, Sportu, Turystyki, Współpracy Gospodarczej, Planowania Przestrzennego, Równouprawnienia, Młodzieży oraz Bezpieczeństwa Lokalnego.  Komisje prowadzą zbieżne z naszymi działania, szczeg. w sektorze Spraw Socjalnych i Zdrowia. Komisje koordynują i realizują projekty działań i wydarzeń Związku w każdej z wymienionych dziedzin. Każde miasto może wnieść swój własny, niezależny wkład w prace poszczególnych Komisji.
 
Systematyczna wymiana informacji między miastami członkowskimi i partnerami dokonuje się na organizowanych przez Komisje spotkaniach, konferencjach, wystawach i sesjach naukowych, w organizacji których szczególną aktywność przejawia Komisja Środowiska (od 1997 r. wydaje specjalny Biuletyn poświęcony wyłącznie problemom związanym z ochroną środowiska). Ponadto UBC organizuje kursy i szkolenia tematyczne dla wszystkich swoich członków, od czasu powstania wydaje 2-3 razy w roku biuletyn informujący o różnych inicjatywach w miastach członkowskich UBC, innych ważnych międzynarodowych wydarzeniach, a także o organizacjach i instytucjach działających w regionie Morza Bałtyckiego.
 
Członkostwo jest nam niezbędne do promowania naszych działań poza granicami kraju i włączania się w strategiczne zadania na rzecz wspierania innowacyjnych rozwiązań w biznesie, nauce, sektorach bezpieczeństwa, ekologii i nowoczesnych rozwiązań dla miast. Możemy też śledzić najnowsze trendy w obszarach kultury, ekologii, edukacji, bezpieczeństwa publicznego, czy tak dla nas istotnej dziedziny zdrowia publicznego.
 
Systematyczna wymiana informacji między członkami - miastami członkowskimi i pozostałymi partnerami - dokonuje się na organizowanych przez Komisje spotkaniach, konferencjach, wystawach i sesjach naukowych, w organizacji których szczególną aktywność przejawia Komisja Środowiska. Dzięki UBC obserwujemy najnowsze europejskie trendy. Ponadto UBC organizuje kursy i szkolenia tematyczne dla wszystkich swoich członków, od czasu powstania wydaje 2-3 razy w roku biuletyn informujący o różnych inicjatywach w miastach członkowskich UBC, innych ważnych międzynarodowych wydarzeniach, a także o organizacjach i instytucjach działających w regionie Morza Bałtyckiego. Informacje o swojej działalności UBC zamieszcza też w Internecie na stronie www.ubc.net. Ponadto od sierpnia 2003 r. ukazuje się "UBC e-News" - informator wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiera on wszelkie informacje na temat działań i wydarzeń w ramach UBC.
Dzięki współpracy z tak "dużym graczem" mamy większą siłę oddziaływania jako organizacja społeczna prezentująca się na forum publicznym i promoująca podjęte przez nas inicjatywy poza subregionem pilskim, w którym działamy na co dzień.
 
Cyklicznie przeprowadzane szkolenia, konferencje i spotkania (także w formule online) sprawiają, że wzbogacamy swoją wiedzę jako organizacja i mamy możliwość współuczestnictwa w przełomowych wydarzeniach poza Polską np. europejskiego budowania wspólnej strategii rozwoju dla członków UBC.