Innowacja OPIEKA+

 Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzonty z Piły realizuje trzy nowe usługi w ramach innowacyjnego modelu Opieka+. Chodzi o usługi społeczne, głównie opiekuńcze, gospodarcze, pielęgnacyjne oraz nowość udzielanie pierwszej pomocy i monitoring stanu zdrowia podopiecznych. Model testowaliśmy od lutego 2021 roku. Z możliwości wzbogaconych usług skorzystało 75 beneficjentów w wieku senioralnym (60+) z niepełnosprawnościami lub z ograniczoną mobilnością z terenu gminy Wyrzysk. Oferta realizowana jest w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyrzysku na zlecenie Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania.

Innowacja umożliwiła nam weryfikację skali zagrożeń o charakterze zdrowotnym w środowiskach domowych naszych podopiecznych. Po teście wiemy już, że wzbogacenie zakresu usług opiekuńczych o nowe wiązki znacząco podniosło jakość życia i poziom satysfakcji naszych beneficjentów.